+90 216 888 8362

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

 1. Ulusal Yeterliliklerde ve MYK mevzuatında emredici hüküm olmadığı sürece hali hazırda verilmiş olan belgeler, verildiği zamandaki kapsama uygun şekilde, belgenin geçerlilik süresi boyunca geçerliğini korur.
 2. Ulusal Yeterliliklerde yapılan kapsam değişiklikleri web adresinde yayınlanır.
 3. Ulusal Yeterliliklerde ya da MYK mevzuatında emredici hüküm bulunur ise;
 • Belgelendirme Asistanı tarafından telefon ile adaya bilgi verilir, belgeyi iade etmesi, marka ve logo kullanımını durdurması istenir.
 • Ulusal Yeterlilikteki emredici hükme göre gerekli işlemler yapılır ve belgenin kapsamı değiştirilir.
 • Yapılacak köklü değişikliğe göre tekrar sınav yapılması durumunda sınav ücretleri ve belge basım ücretleri adaydan tahsil edilir. İlgili ücretleri ödemeyenlerin belgeleri teslim edilmez.
 • Kapsamın değiştirilmesi nedeniyle yapılan sınava katılıp, tüm sınav haklarında başarısız olanların belgeleri iptal edilir.

 

 1. Ulusal Yeterliliklerde veya MYK mevzuatında emredici hüküm olmamasına rağmen, Aday yapılan değişikliğe göre belgesinin kapsamının değiştirilmesini ister ise, bir önceki maddedeki hükümler uygulanır.
 2. Adayın seçmeli birimlerden;
 • Gözetimler sonucunda veya iş kazası vb. nedenlerle belge sahibinin yeterliliğini kaybettiğinin anlaşılması,
 • Hakkında şikâyet olması ve şikâyetin haklı bulunması,
 • Belge Sahibinin istemesi durumlarında, ilgili seçmeli birim iptal edilir ve belgenin kapsamı daraltılır.
 1. Belgenin kapsamının değiştirilmesi kararları Karar Verici tarafından verilir.
 2. Kapsam değiştirme ile ilgili diğer tüm sınav ve belgelendirme işlemleri, ilk belgelendirmede olduğu şekilde ilgili prosedür ve talimatlara göre yapılır. Kapsamı değiştirilen belge yeniden düzenlenir, adaya yeni bir belge verilir.