+90 216 888 8362

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektörü

19UY0387-3 /00 VALE GÖREVLİSİ

Yayın Tarihi – Revizyon Tarihi: 17/01/2019

Amaç: Bu belgelendirme programının amacı, ilgili yeterlilikte ölçme-değerlendirme ve belgelendirme şartlarını tanımlamaktır.