+90 216 888 8362

Belge Yenileme İşlemleri

Yeniden Belgelendirme

 1. Yeniden Belgelendirme işlemleri ilgili belgelendirme programında (ulusal yeterliliklerde) belirtilen yöntem ve şekilde yapılır.
 2. Belgenin geçerlilik süreleri Belge Sahipleri tarafından takip edilir.
 3. Belgesinin geçerlilik süresi dolmasına 6 ay kala, adaylara posta, telefon, SMS, email vb. herhangi bir yöntemle hatırlatma yapılır, belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirilir ve yeniden belgelendirme başvurusunda bulunması tavsiye edilir.
 4. Yeniden belgelendirmenin yapılabilmesi için;
 • Mevcut belgenin geçerliliğini koruyor olması,
 • Belgenin askıya alınmış durumda olmaması,
 • Belgenin verildiği Ulusal Yeterlilikte belgelendirilme şartlarında değişiklik olacak şekilde revizyon yapılmamış olması,
 • Belge sahibinin Ulusal Yeterlilikte belirtilen şartları karşılaması, gerekli kanıt ve dokümanları sunması gereklidir.
 1. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde Ulusal Yeterliliklerde ve ilgili mevzuatlarda belgelendirme şartlarını etkileyecek şekilde değişiklik yapılmış ise, yeniden belgelendirme işlemleri yapılan değişiklikler doğrultusunda değerlendirilir ve bu doğrultuda yapılır. Mevzuatta yapılan değişikliğin durumuna göre belgenin kapsamı değiştirilebilir ya da yeniden sınav yapılması gerekebilir.
 2. Belgesini, başka bir kuruluştan alıp, sınavla belge yenilemek için Akademi Tema Belgelendirmeye başvuranların başvuruları da değerlendirilmeye alınır. İlgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen şekilde sınava alınarak başarılı bulunanların belgeleri yenilenir. Kayıt, doküman veya portfolyo ibrazı şeklinde belge yenilemesi başvurusu yapan kişilerin başvuruları kabul edilmez; mevcut belgesini aldığı kuruluşa başvuru yapması tavsiye edilir.
 3. Yeniden verilen belgenin belge gözetimi, askıya alma, iptal vb. faaliyetleri, ilk belgelendirmede uygulanan şekliyle aynen uygulanır.
 4. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda yeniden belgelendirme yapılmaz ise, aday tarafından belge, marka, Logo kullanımı durdurulur ve belge iade edilir.

 

       A) Yeniden Belgelendirme Kayıtların İbrazı şeklinde yapılacak ise;

 1. Belge geçerlilik süresi 5 yıl olan yeterliliklerde Belgelendirilmiş Kişinin, belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunması istenir. Sunmuş olduğu kanıtları uygun bulunan kişilerin belgeleri yenilenir.
 2. Belgelendirme için şart koşulan teknik performans becerilerinin yanı sıra fiziksel kapasitesinin bariz bir şekilde yetersiz olduğu tespit edilen adayların belgeleri yenilenmez.
 3. Karar Verici tarafından gerekli inceleme yapılır, 10 gün içerisinde belgelendirme kararı verilir.
 4. Yeniden belgelendirmesi uygun kararı verilen adayların belgelendirme işlemleri ilk belgelendirmedeki yapıldığı şekliyle sürdürülür.
 5. Belgesi Yenilecek olan adaylardan, o yıl için belirlenen Belge Basım Ücreti ve Sınavsız Belge Yenileme Ücreti alınır. Belge Basım Ücreti ve Belge Yenileme Ücretini ödemeyen adaylara yeniden belgelendirme yapılmaz veya belgeleri teslim edilmez.

 

       B) Yeniden Belgelendirme sınav uygulaması şeklinde yapılacak ise;

 1. Yeniden belgelendirme için ilgili yeterlilikte belirtilen süre kadar çalıştığına dair resmi kanıtları sunamayan, gerekli şartları sağlayamayan adaylar veya sınavla belge yenileme başvurusu yapan adaylar, ilgili yeterlilikte belirtilen şekilde sınava tabi tutulur. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan ve belgelendirilmesi uygun bulunan kişilerin belgeleri yenilenir.
 2. Sınavın planlanması, sınavın yapılışı, belgelendirme işlemleri vb. faaliyetler, ilk belgelendirmedeki şekilde uygulanır.

Adaydan, o yıl için belirlenen sınav ücreti ve Belge Basım Ücreti tahsil edilir.