+90 216 888 8362

Belgelendirme Süreci

BELGELENDİRME SÜRECİ

1.BAŞVURU

 1. Haftanın 6 günü açık bulunan Akademi Tema Belgelendirme merkez ofisinde, başvuruda bulunan kişilere, belgelendirme prosesinin genel bir açıklaması, belgelendirme şartları ve kapsamı, değerlendirme prosesi, başvuru sahibinin hakları ve ücretleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak başvuruları alınır.
 2. Kişilerin çalıştığı işyeri tarafından yapılan toplu başvurular da değerlendirilmeye alınır.
 3. Web sayfası üzerinden yapılan online başvurular ile başvuru formunun doldurulup Akademi Tema Belgelendirmeye gönderilmesi şeklinde yapılan başvurular da değerlendirmeye alınır.
 4. Başvuru formunda adayın özel durumları, okuma yazma problemi, engelli olma, özel istek ve ihtiyacı vb. gibi durumları belirtilir.
 5. Başvuru sırasında, başvuru formu, başvuru ücretinin tahsil edildiğine ilişkin kanıt, resmi geçerli kimlik ve varsa ilgili Belgelendirme Programında belirtilen sınav giriş şartına ilişkin belgeler talep edilir.
 6. Başvuru sahibinin belgelendirme programında yer alan başvuru şartlarını karşıladığını doğrulamak, bilgi ve evrak eksikliklerini gidermek için başvurular 7 gün içerisinde incelenir ve uygun olanlar onaylanır.

 

 

2.SINAV UYGULAMALARI

 1. Adayın başvuru yaptığı belgelendirme programında tanımlanan şekilde Teorik (yazılı, sözlü, yapılandırılmış, mülakat vb.) ve Performans (uygulamalı) sınavları uygulanır.
 2. Sınavlar adayların başvurusuna göre planlanır, 48 saat öncesinde MYK portalına yüklenir ve ID numarası alınır. MYK ID numarası alınan sınavların sınav yeri, adresi, tarihi, saati vb. bilgileri adaylara SMS olarak veya telefonla aranarak bildirilir.
 3. Tüm sınavlar görüntülü ve sesli olarak kamera kaydına alınır. Bu kayıtlar ve aday bilgileri, TÜRKAK ve MYK dışında yasal zorunluluk hariç olmak üzere üçüncü kişi ve kuruluşlara verilmez.
 4. Sınavlarda her türlü İSG ve salgın hastalık önlemleri alınır.
 5. Sınavlar, Sınav prosedürü, Sınav Uygulama Talimatı, MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi, Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda yapılır.

 

3.BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

 1. Adayın başvuru evrakları ve katılmış olduğu sınavlara ait kamera kayıtları dahil tüm kayıtlar bağımsız Karar Vericiler tarafından incelenir ve 10 gün içerisinde belgelendirme kararı verilir.
 2. Tüm belgelendirme şartları yerine getirilinceye kadar belgelendirme kararı verilmez.
 3. Belgelendirme kararı tamamlanan tüm sınavların sonuçları, 2 gün içerisinde MYK Portala yüklenir.
 4. Adaylar sınav sonuçlarını web sayfasından da takip edebilirler.

 

4.BELGELERİN DÜZENLENMESİ

 1. Belgelendirmesi uygun görülen tüm kişilere yazılı sertifika ve kart şeklinde belge verilir. MYK ya ait yeterliliklerden belgelendirilmesi uygun görülen adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri MYK tarafından düzenlenir ve Akademi Tema Belgelendirmeye gönderilir.
 2. Adayların teşvik işlemleri MYK mevzuatına göre MYK portal üzerinden yapılır.
 3. Belge basım ücretleri ve sınavda aday için alınan özel tedbirler varsa (Tercüman, işitme cihazı ücreti vb.), bu ücretler sınav ücretinden ayrı olarak istenir. Bu ücretleri ödemeyen adayların belgelendirmesi yapılmaz; baskısı yapılmış ise belge teslim edilmez.
 4. Belgeler Akademi Tema Belgelendirmeye bizzat gelerek belgesini elden teslim almak isteyen adaylara elden teslim edilir. Belgesini belirttiği adrese gönderilmesini isteyen adayların belgeleri, 5 gün içerisinde adayın istediği adrese gönderilir. Belgelerin belirttiği adrese veya adaya ulaşmamasından adayın kendisi sorumludur.
 5. Belgesini kaybettiğini bildiren adaylardan kayıp ilanı; yırtıldığını veya yıprandığını bildiren adaylardan belgesini yırtık veya yıpranmış haliyle ibraz etmesi istenir. Belgenin kaybedilmesi, yırtılması veya yıpranması vb. nedeniyle yeniden belge basımı için başvuruda bulunanlardan, belge masraf karşılığı ücreti istenir. Belge basım ücretini ödemeyenler için yeniden belge basımı yapılmaz.