+90 216 888 8362

Gözetim İşlemleri

BELGE GÖZETİMİ YAPILACAK YETERLİLİKLER

11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı

Bu yeterlilikler dışındaki yeterliliklerde belge gözetimi yoktur.

GÖZETİM ZAMANI VE ŞEKLİ

  1. Belgelerin gözetimi 11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı yeterliliğinde her 6 ayda bir gerçekleştirilir.
  2. Belge gözetimi zamanları ve süreleri Aday tarafından takip edilir. Belgelendirme Asistanı tarafından, gözetim süresi gelen adaylara gözetim tarihinden 1 ay öncesinde posta, SMS, E-mail, telefon yollarından herhangi biriyle iletişime geçilerek hatırlatma yapılır ve adayın belge gözetimini belirlenen süre sonuna kadar yaptırması istenir.
  3. Gözetimin gerçekleştirilmesi için aday, 36 Belge Gözetim Formunu çalıştığı iş yerine onaylatarak gönderir. Adayın FRM.36 Belge Gözetim Formu dışında çalıştığı kurumdan almış olduğu ve gözetim süresi içerisinde gönderilen çalışma belgeleri de (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu vb.) belge gözetimi için yeterli kabul edilir. Bu tür çalışma belgelerinin geçerli kabul edilmesi için, içeriğinde belge sahibinin çalıştığına ve performansının devam ettiğine, beceri ve yetkinliğini etkileyecek derecede sağlık sorunu bulunmadığına dair ibareler bulunması, çalışma sürelerinin belirtilmesi ve iş yeri yetkilisi tarafından kaşelenip, imzalanıp, onaylanması gereklidir. Kaynak yeterliliklerinde başarılı olan adaylara verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Ekinin ilgili kısmının adayın çalıştığı işyerindeki yetkili tarafından onaylanarak fotokopisinin Akademi Tema Belgelendirmeye ulaştırılması yöntemiyle de belge gözetimi gerçekleştirilebilir. Eğer belge gözetimi, adayın işyerinden almış olduğu çalışma belgeleri veya kaynak meslekleri için, işyeri tarafından onaylanmış mesleki yeterlilik belge ekinin sunulması yöntemiyle yapılacak ise; ilgili aday için FRM.36 Belge Gözetim Formu, Belgelendirme Asistanı tarafından doldurularak ekleri ile birlikte Karar Vericiye sunulur.
  4. Çalıştırdığı personelin belge gözetimini toplu şekilde yaptırmak isteyen iş yeri yetkililerinin 37 Toplu Belge Gözetim Formunu doldurup onayladıktan sonra göndermesi ile Formda ismi bulunan, çalışma süresi yeterli, performansı başarılı ve beceri ve yetkinliğini etkileyecek sağlık sorunu bulunmayan adayların belge gözetimleri yapılır.
  5. Gözetim ile ilgili belgeler, 15 gün içerisinde, Karar Vericiler tarafından incelenir ve gerekli karar verilir. Gözetim çalışmaları, gözetim tarihini geçmemek üzere 1 ay içerisinde sonuçlandırılır.
  6. Gözetimi uygun bulunmayan, belgelerinde eksiklik olan vb. adaylarla iletişime geçilerek belgesinin askıya alınacağı bildirilir ve süresi içerisinde eksiklikleri gidermesi istenir.
  7. Gözetimi uygun bulunmayan belgeler askıya alınır. Belgenin askıya alınmasına neden olan uygunsuzluk aday tarafından giderilince askıya alma işlemi sonlandırılır.

FRM.36-Belge Gözetim Formu İndir

TOPLU BELGE GÖZETİM FORMU

Bu form, çalıştırdığı personelin belge gözetimini toplu şekilde yaptırmak isteyen iş yerleri tarafından kullanılır. Bireysel olarak belge gözetimi yaptırmak için, FRM.36 Belge Gözetim Formunu kullanabilirsiniz.

FRM.37-Toplu Belge Gözetim Formu İndir